dissabte, 12 de Gener de 2008
Enric Senabre
Article publicat al Setmanari El Punt. Edici? Pa?s Valenci?, el 6/01/08

No descobrir? cap secret si afirme que la televisi? es mou per l?inter?s econ?mic. Tant les privades -empreses a fi de comptes- com les p?bliques ?necessitades de justificar resultats i reduir p?rdues- fan de la publicitat la principal font d?ingressos i organitzen la programaci? en funci? dels patrocinadors i els ?ndex d?audi?ncies.
Per? de tant en tant, i per Nadal ?s inevitable, les televisions intenten rentar la seua imatge interessada a trav?s de programes ben?fics, concursos que entreguen els guanys a ONG o eleccions del fam?s m?s simp?tic, la millor can?? de la temporada o l?innocent m?s graci?s de l?any. Des d?una ?tica utilitarista ?s evident que estem millorant les condicions de vida de persones concretes que, sense aquestes ajudes i la poca voluntat institucional, ho passarien molt pitjor. Per tant, millorar el b? de la humanitat, ni que siga m?nimament, ?s una bona actuaci? i no vindria malament que es generalitzara i s?ampliara a la resta de l?any aquest exemple.
Per? tampoc ens podem xuplar el dit i no ens vindrien mal saber les dades fonamentals per comprendre la grandesa de la bona acci?. A quin preu ix l?hora d?emissi? d?aquestos programes rius ben?fics que omplen les nits de Nadal? I quin guany deixen els missatges de m?bil amb que votem a l?innocent de l?any o la can?? de la temporada? I qui es beneficia de la publicitat que emmarca els balls de sal? ben?fics dels famosos que destinen el seu premi a una bona acci?? Sembla que en aquest cas es defense l?altruisme, s?, per? en sospitosa coincid?ncia amb les motivacions econ?miques m?s interessades.
Publicado por Enrisena @ 23:50  | sociologia
Comentarios (0)  | Enviar
Comentarios