dilluns, 31 de Desembre de 2007
Enric Senabre
Article publicat al Setmanari El Punt. Edici? Pa?s Valenci? el 23/12/07
El perill de contaminaci? publicit?ria ?s m?s evident que mai per Nadal. La inflaci? publicit?ria esdev? una constant indefugible i un referent omnipresent que assetja les nostres vides i dirigeix els nostres desitjos. Si parlem de la televisi?, el fenomen ?s encara m?s influent.
La venda de felicitat, diversi? i benestar ?s una de les pedres fonamentals d?aquest establishment que juga en equip amb el capital financer, el poder pol?tic i l?inter?s dels mitjans. ?s dif?cil fer front a aquest marem?gnum ?d?informaci?, -com volen fer-nos passar la publicitat-, aquest bombardeig de consells pretesament benintencionats, -per? realment interessats-, i aquesta incitaci? a viure una vida rica i completa, carregada d?objectes in?tils i prescindibles i buida d?emocions reals i profundes.
A m?s a m?s, els programes que haurien d?ajudar els televidents a fer front a aquest bombardeig publicitari no col?laboren gaire en el foment de l?an?lisi cr?tica. El programa La rentadora de Tv 3 omple d?anuncis antics i moderns mitja hora de m?xima audi?ncia, proporcionant d?aquesta manera una nova tribuna des de la qual mostrar-se, influir i desarmar el teleespectador. Comentaris complaents, records emotius i rendici? incondicional a l?evident atractiu publicitari fan del que podria ser un exercici d?an?lisi cr?tica, una revisi? sense precauci? de m?s publicitat, encara!
Altres vegades s?n els mateixos informatius els que creen l?expectaci? necess?ria per a un llan?ament especial. I tot sense q?estionar la manipulaci? i engany que implica aquest espectacle que volen fer-nos passar per art.
Publicado por Enrisena @ 16:24  | Televisi?
Comentarios (0)  | Enviar
Comentarios