dimecres, 07 de Novembre de 2007
Enric Senabre
Article publicat al setmanari El Punt. Edici? Pa?s Valenci? el 28/10/07

La den?ncia del govern valenci? contra ACPV per facilitar la recepci? de TV3 al Pa?s Valenci? i la desproporcionada multa i ordre de tancament dels repetidors no es pot entendre si atenem a una l?gica exclusivament econ?mica. De fet, les dades d?audi?ncia de la televisi? catalana per ac? baix s?n ben minses. Si ens fiem de Sofres (gran gur? i guia de la programaci? i contraprogramaci?) representen una compet?ncia rid?cula per al nostre canal auton?mic que, si per TV3 fora, podria mantenir tranquil?lament el preu dels seus minuts de publicitat.
No ens enganyem, el que es vol eliminar amb l?apagada de TV3 no ?s una compet?ncia econ?mica ni d?audi?ncia, sin? un model de televisi? p?blica de qualitat, compromesa i professional. L?objectiu fonamental ?s trencar l?espill amb que comparar la nostra tele. Ja ho van fer abans de les eleccions amb les concessions de les freq??ncies de TDT, que van esborrar del mapa digital la ?nica proposta seriosa i coherent, Infotv, i ara continuen amb la marxa triomfal que no para comptes amb els ven?uts.
La venjan?a contra una opci? pol?tica i social que es veu identificada amb una televisi? que parla en la nostra llengua a temps complet i ho fa de manera desimbolta, rigorosa i entretinguda ?s una altra ra? que pot explicar una decisi? impopular a la que els pol?tics no solen arriscar-se. Si afegim l?intent de tallar tots els ponts de di?leg i desarmar la possibilitat d?articular qualsevol discurs coherent de cooperaci? i col?laboraci? amb els ve?ns del nord, aleshores tenim el past?s a taula. Diners? No crec. Si Marx al?ara el cap!
Publicado por Enrisena @ 20:48  | Televisi?
Comentarios (0)  | Enviar
Comentarios